inhoud

Als thema voor deze website heb ik gekozen voor de genealogie van mijn familie. Destijds is mijn vader, Barend Lambermont, begonnen met een genealogisch onderzoek naar onze familie. Vanaf het begin ben ik ge´nteresseerd geweest in onze afstammingsreeks en hetgeen mijn vader in archieven over onze voorouders kon vinden. De oudste voorouder die mijn vader had gevonden was Casparus Labeen de Lambermont, die in 1748 in Elsloo overleed. Waar en wanneer hij precies geboren was heeft mijn vader niet meer kunnen achterhalen. Toen mijn vader in 1994 overleed is dit genealogisch onderzoek naar de familie Lambermont tot stilstand gekomen. Zelf had ik mij nooit aktief met genealogie bezig gehouden, totdat ik in 1998 benaderd werd door een Belgische naamgenoot, die gegevens vroeg over mijn familie. Toen hij meende ook nog enkele generaties te kunnen toevoegen aan mijn kwartierstaat, was mijn enthousiasme gewekt.

Inmiddels ben ik enthousiast verder gegaan met onderzoek en het aantal namen in mijn kwartierstaat heeft zich enorm uitgebreid. De resultaten presenteer ik hier in de vorm van de kwartierstaten van mijn grootouders.
Van de familie Lambermont heb ik ook enkele zijtakken onderzocht. Deze zijn te zien in de genealogie van Bartholomeus Labeen de Lambermont per tak. Mijn oudste voorouders heetten dus Labeen de Lambermont. De naam Labeen en het voorvoegsel de zijn bij latere generaties geleidelijk aan verdwenen..

 
   
Kwartierstaten:
Kwartierstaat van Gesina Braam
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen
Kwartierstaat van Johannes Lambermont
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Genealogie:
Genealogie van Bartholomeus Labeen de Lambermont
Achtergrondinformatie:
De familienaam Lambermont

Familiewapen Lambermont
Geraadpleegde literatuur
Iets over mijzelf
Links

Andere families:
De afgelopen jaren heb ik ook onderzoek gedaan naar andere families. Dit heeft geresulteerd in onderstaande kwartierstaten:
Kwartierstaat van Abraham van der Zeijst, de grootvader van mijn man Peter van Mens
Kwartierstaat van Johanna Wijnanda Peek, de grootmoeder van mijn man Peter van Mens
Kwartierstaat van Gerrit Remkes, de vader van mijn schoonzus Wil Remkes
Kwartierstaat van Aaltje Versteeg, de moeder van mijn schoonzus Wil Remkes
Kwartierstaat van Petrus Johannes (Piet) van Dijk, aangetrouwde familie van mijn man
Kwartierstaat van Theodora Anthonia Maria (Dora) Ruijs, aangetrouwde familie van mijn man
Kwartierstaat van Johannes Albertus Weerdenburg, aangetrouwde familie van mijn man
Kwartierstaat van Hendrika Greeven, aangetrouwde familie van mijn man

Overzicht objecten en gebeurtenissen
Overzicht bronnen