Welkom op de website van Marijke Lambermont
Oene Abbema
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Oene Willems Abbema, geb. circa 1630, brouwer, burger op 30-04-1665 te Sneek.

kerk.huw. (NG) op 06-07-1660 te IJlst
met

Trijntje Barents Croeze, dr. van Baernt Baernts Croeze en Trijn Jansdr., geb. circa 1616 te Stavoren, ovl. in 1672 te Stavoren, tr. (1) met Sjoerd Pybes Wyaerda.


Idtz Sipkes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Idtz Sipkes, geb. vermoedelijk te Stavoren, ovl. voor 09-04-1669 te Stavoren.

tr. circa 1636 vermoedelijk te Stavoren
met

Hendrick Adriaens, capiteyn te Stavoren, ovl. tussen 23-02-1670 en 26-04-1670 te Stavoren, tr. (2) met Jeltien Auckes, dr. van Aucke Rinckes en Fock Goykes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipcke     
Aucke     
Rinck~1641 Stavoren    
Aaltien     
Rinck~1648 Stavoren    
Adriaen~1654 Stavoren    
Adriaen~1656 Stavoren 1714  57
Evert~1659 Stavoren 1728  68


Aucke Rinckes
Aucke Rinckes.

tr.
met

Fock Goykes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltien  1671 Stavoren  


Fock Goykes
Fock Goykes.

tr.
met

Aucke Rinckes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltien  1671 Stavoren  


Tjebbe Jelles
Tjebbe Jelles.

tr.
met

Jeltien Auckes, dr. van Aucke Rinckes en Fock Goykes, ovl. voor 14-03-1671 te Stavoren, tr. (2) met Hendrick Adriaens.


Sipcke Hendricks
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sipcke Hendricks, burgemeester.


Aucke Hendricks
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aucke Hendricks, brouwer en wijnhandelaar, hopman 25-04-1687 en 17-09-1704, brouwer op 14-04-1673.


Rinck Hendricks
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Rinck Hendricks, ged. NH op 21-03-1641 te Stavoren.


Adriaen Hendricks
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Adriaen Hendricks, ged. NH op 26-11-1654 te Stavoren.


Hendrick Korf de jonge
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hendrick Hendricks Korf de jonge, ged. NH op 23-02-1678 te Stavoren, ovl. na 1728.


Simpck Jacobs
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Simpck Jacobs, geb. circa 1615.

kerk.huw. op 04-02-1644 te Stavoren
met

Focke Hylckes (Hilckema), zn. van Hielcke Hampkes, geb. te Stavoren, burgemeester 1657 t/m 1659, 1662, 1669 t/m 1672, 1681, 1686 te Stavoren, kerkvoogd 1643/44 en 1655/56 te Stavoren, vroedsman van het Z.O. quartier 1651, 1654 te Stavoren, lid van de kerkenraad in 1648 te Stavoren, luitenant van de burger-compagnie in het Z.O. quartier in 1653 te Stavoren, gasthuisvoogd in 1656 te Stavoren, ovl. circa 05-1688, tr. (1) met Alijt Tadesdr..

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hielke~1643 Stavoren    
Jacob~1644 Stavoren    
Fock~1646 Stavoren    
Hamcke~1648 Stavoren 1699  51
Janck*1649     
Claes~1651 Stavoren 1680  28
Lieuck~1655 Stavoren 1699  44
Gerbrandt~1658 Stavoren 1699  41


Sipke N.N.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sipke N.N..


3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     
Cornelis     
Idtz Stavoren 1669 Stavoren  


Hendrik Sipkes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hendrik Sipkes.


Cornelis Sipkes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Cornelis Sipkes.


Alijt Tadesdr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Alijt Tadesdr..

tr.
met

Focke Hylckes (Hilckema), zn. van Hielcke Hampkes, geb. te Stavoren, burgemeester 1657 t/m 1659, 1662, 1669 t/m 1672, 1681, 1686 te Stavoren, kerkvoogd 1643/44 en 1655/56 te Stavoren, vroedsman van het Z.O. quartier 1651, 1654 te Stavoren, lid van de kerkenraad in 1648 te Stavoren, luitenant van de burger-compagnie in het Z.O. quartier in 1653 te Stavoren, gasthuisvoogd in 1656 te Stavoren, ovl. circa 05-1688, tr. (2) met Simpck Jacobs, dr. van Jacob Gerbrants en Lieuck Claes.


Tade Symens
Tade Symens.

tr.
met

Trijn Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alijt     


Trijn Jans
Trijn Jans.

tr.
met

Tade Symens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alijt     


Jacob Fockes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Jacob Fockes, ged. NH op 15-12-1644 te Stavoren, secretaris der stad vanaf 1680, lidmaat NH op 22-11-1683 te Stavoren.


Fock Fockes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Fock Fockes, ged. NH op 27-09-1646 te Stavoren, lidmaat op 22-11-1683 te Stavoren.


Hamcke Fockes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hamcke Fockes, ged. NH op 07-05-1648 te Stavoren, vaandrig Z.O. quartier op 28-12-1681, juridisch candidaat student op 03-05-1684 te Franeker, advokaat Hof van Friesland, ovl. voor 26-12-1699.