Welkom op de website van Marijke Lambermont
Anneke Smits
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Anneke Smits.

tr.
met

Nicolaas Poulant, adelborst onder de comp. van capitein Boetselaar in 1661, soldaat onder capitein Van Streefkerk in 1664, soldaat in de comp. van de heer Van Zuijlen in 1666, corporaal onder de comp. van capitein Van Mansvelt in 1669, ovl. voor 02-08-1677, tr. (2) met Magdelena Peters.


Bronnen:
1.DTB 162, Kerkelijk huwelijk


Hendrick Adriaens
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hendrick Adriaens, capiteyn te Stavoren, ovl. tussen 23-02-1670 en 26-04-1670 te Stavoren.

tr. (1) circa 1636 vermoedelijk te Stavoren
met

Idtz Sipkes, dr. van Sipke N.N., geb. vermoedelijk te Stavoren, ovl. voor 09-04-1669 te Stavoren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sipcke     
Aucke     
Rinck~1641 Stavoren    
Aaltien     
Rinck~1648 Stavoren    
Adriaen~1654 Stavoren    
Adriaen~1656 Stavoren †1714  57
Evert~1659 Stavoren †1728  68

tr. (2) circa 09-04-1669 te Stavoren
met

Jeltien Auckes, dr. van Aucke Rinckes en Fock Goykes, ovl. voor 14-03-1671 te Stavoren, tr. (1) met Tjebbe Jelles.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1678 Stavoren †1728  49


Aaltien Hendrix
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aaltien Hendrix.


Rinck Hendrix
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Rinck Hendrix, ged. NH op 16-01-1648 te Stavoren.


Adriaen Corff
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Adriaen Hendricks Corff, ged. NH op 21-09-1656 te Stavoren, burgermeester te Stavoren, lid vroedschap tussen 09-11-1696 en 17-12-1713 te Stavoren, hopman, ovl. voor 26-01-1714.


2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tied     
Hendrick     


Jeltien Auckes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Jeltien Auckes, ovl. voor 14-03-1671 te Stavoren.

tr. (1)
met

Tjebbe Jelles.

tr. (2) circa 09-04-1669 te Stavoren
met

Hendrick Adriaens, capiteyn te Stavoren, ovl. tussen 23-02-1670 en 26-04-1670 te Stavoren, tr. (1) met Idtz Sipkes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1678 Stavoren †1728  49


Tied Adriaens
Tied Adriaens.


Hendrick Adriaens
Hendrick Adriaens.


Focke Hylckes (Hilckema)
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Focke Hylckes (Hilckema), geb. te Stavoren, burgemeester 1657 t/m 1659, 1662, 1669 t/m 1672, 1681, 1686 te Stavoren, kerkvoogd 1643/44 en 1655/56 te Stavoren, vroedsman van het Z.O. quartier 1651, 1654 te Stavoren, lid van de kerkenraad in 1648 te Stavoren, luitenant van de burger-compagnie in het Z.O. quartier in 1653 te Stavoren, gasthuisvoogd in 1656 te Stavoren, ovl. circa 05-1688.

tr. (1)
met

Alijt Tadesdr., dr. van Tade Symens en Trijn Jans.

kerk.huw. (2) op 04-02-1644 te Stavoren
met

Simpck Jacobs, dr. van Jacob Gerbrants en Lieuck Claes, geb. circa 1615.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hielke~1643 Stavoren    
Jacob~1644 Stavoren    
Fock~1646 Stavoren    
Hamcke~1648 Stavoren †1699  51
Janck*1649     
Claes~1651 Stavoren †1680  28
Lieuck~1655 Stavoren †1699  44
Gerbrandt~1658 Stavoren †1699  41


Hielke Fockes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hielke Fockes, ged. NH op 13-11-1643 te Stavoren, vaandrig Z.O. quartier voor 28-12-1681, lidmaat NH op 22-11-1683 te Stavoren, burgemeester in 1699 te Stavoren, oud burgemeester op 05-05-1714.


Judith Couck
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Judith Couck, geb. circa 1607.


Jeanne Coucq
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Jeanne Coucq, geb. circa 1599, woont Looiersgracht in 1635 te Amsterdam, begr. op 03-09-1635 te Amsterdam.

otr. (1) op 12-06-1620 te Amsterdam
met

Pieter de Preys, zn. van Boudewijn de Preys en Rachel(le) Sequelepint, geb. circa 1599, hoedenkramer op de Nieuwendijk, ovl. voor 1633.

otr. (2) op 19-11-1633 te Amsterdam
met

Bartholomeus Harwee.


Anna Berta Maria Kuijlenburg
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Anna Berta Maria Kuijlenburg, geb. op 06-08-1847 te Culemborg (getuigen: Cornelis Arend Smits, 30 jaar, schipper, en Carel Johannes Buser, 24 jaar, tonder)1, ovl. in 1876.Bronnen:
1.BS Geboorte register, Gelders Archief, Culemborg, 1847 (09-08-1847 akte 88)
2.Akte 28, Huwelijk
3.Akte 187, Overlijden


Maria Kuijlenburg
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Maria Kuijlenburg, geb. op 03-10-1849 te Culemborg (getuigen: Carel Johannes Buser, 27 jr. tonder en Pieter van Roon, 37 jr. stadsbode)1, ovl. op 13-06-1931 te Culemborg2.Bronnen:
1.BS Geboorte register, Gelders Archief, Culemborg, 1849 (03-10-1849 akte 146)
2.BS Overlijdens register, Gelders Archief, Inventarisnr.: 8173, Culemborg, 1931 (16-06-1931 akte 63)
3.Akte 28, Huwelijk
4.Akte 187, Overlijden


Dirkje Cornelia Kuijlenburg
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Dirkje Cornelia Kuijlenburg, geb. op 26-07-1851 te Culemborg (getuigen: Hendrikus Verhoeff, 60 jaar, stadsbode, en Pieter van Roon, 39 jaar, stadsbode)1, ovl. op 27-10-1918 te Culemborg2.Bronnen:
1.BS Geboorte register, Gelders Archief, Culemborg, 1851 (28-07-1851 akte 120)
2.BS Overlijdens register, Gelders Archief, Inventarisnr.: 8172, Culemborg, 1918 (28-10-1918 akte 120)
3.Akte 28, Huwelijk
4.Akte 187, Overlijden


Neeltje Bleijenberg
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Neeltje Bleijenberg, ged. op 30-07-1702 te Culemborg.


Peter Romeijn
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Peter Jansen Romeijn.

tr.
met

Neeltje Jansdr. van Munster.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     
Jannetje*1625 Zoelmond 1711 Beusichem 86
Neeltje     


Jan Romeyn
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Jan Peters Romeyn.


Neeltje Romeyn
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Neeltje Peters Romeyn.


Cornelia Sterk
in
Kwartierstaat van Maria Cornelia Kok

Cornelia Sterk, geb. na 28-06-1803.Bronnen:
1.BS Overlijdens register, Gelders Archief, Culemborg, 1843 (26-12-1843 akte 99)
2.BS Overlijdens register, Gelders Archief, Inventarisnr.: 5838, Culemborg, 1863 (24-04-1863 akte 81)