Welkom op de website van Marijke Lambermont
Tyets Sipckedr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Tyets Sipckedr., geb. circa 1560.

relatie
met

Dye Hettes Domna, zn. van Hette Piers (mr. Hector Petreus) en Athke Dyes van Rinia, geb. circa 1560, boer, ovl. voor 05-02-1626 te Weidum.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Attye*1586 Weidum    
Hette     
Pier     
Sipke     
Dye     
Auck     


Hette Piers (mr. Hector Petreus)
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hette Piers (mr. Hector Petreus), geb. circa 1530, ovl. voor 04-02-1574.

relatie
met

Athke Dyes van Rinia, dr. van Dye Hayes van Rinia en Baerthje de Vos, geb. circa 1530.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dye*1560  1626 Weidum 66
Beertke*1560     
Hette*1560  1587  27
Gerlant*1560  1585 Bolsward ? 25
Pier*1560  1585  25


Athke Dyes van Rinia
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Athke Dyes van Rinia, geb. circa 1530.

relatie
met

Hette Piers (mr. Hector Petreus), zn. van Pier Hoytes en Gerland Gosses? Hettes?, geb. circa 1530, ovl. voor 04-02-1574.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dye*1560  1626 Weidum 66
Beertke*1560     
Hette*1560  1587  27
Gerlant*1560  1585 Bolsward ? 25
Pier*1560  1585  25


Pier Hoytes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Pier Hoytes, geb. circa 1485 te Itens, boer, ovl. voor 1565 te Weidum.

relatie
met

Gerland Gosses? Hettes?.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hette*1530  1574  44
Hoyte*1530  1611  81
Gosse*1530     
Auck*1530     


Gerland Gosses? Hettes?
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Gerland Gosses? Hettes?.

relatie
met

Pier Hoytes, zn. van Hoyte Syoerds en Lyoets Jarichsdr., geb. circa 1485 te Itens, boer, ovl. voor 1565 te Weidum.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hette*1530  1574  44
Hoyte*1530  1611  81
Gosse*1530     
Auck*1530     


Hoyte Syoerds
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hoyte Syoerds, geb. circa 1465 te Itens, ovl. circa 1540 te Itens.

relatie
met

Lyoets Jarichsdr., geb. circa 1470 te Itens, ovl. circa 1540 te Itens.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pier*1485 Itens 1565 Weidum 80
Sipcke*1500 Itens 1563 Itens 63


Syurdt Piers
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Syurdt Piers, geb. circa 1440.

relatie
met

onbekende vrouw.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hoyte*1465 Itens 1540 Itens 75
N.N.*1470     
Teth*1470     
Douwe*1470     


Pyr Ydtsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Pyr Ydtsma, geb. circa 1410.

relatie
met

onbekende vrouw.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Syurdt*1440     
Tjets*1440     
Auck*1440     


Baucke Hayes Gerlsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Baucke Hayes Gerlsma, geb. circa 1599, huisman, ovl. voor 1654 te Pingjum.

tr. voor 14-04-1627
met

Idtie Baes Rommerda, dr. van Bae Wuetses Rommerda en Auck Sybedr., geb. circa 1590, ovl. circa 1650.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Auckien*1627 verm. Bolsward 1672 Leeuwarden 45


Idtie Baes Rommerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Idtie Baes Rommerda, geb. circa 1590, ovl. circa 1650.

tr. voor 14-04-1627
met

Baucke Hayes Gerlsma, zn. van Haye Alles Gerlsma en Rinck Bauckes, geb. circa 1599, huisman, ovl. voor 1654 te Pingjum.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Auckien*1627 verm. Bolsward 1672 Leeuwarden 45


Haye Alles Gerlsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Haye Alles Gerlsma, geb. circa 1565, boer, mederechter te Wonseradeel, ovl. voor 02-02-1628 te Zurich.

relatie
met

Rinck Bauckes, geb. circa 1560, ovl. na 1628.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sicke*1590  1650  60
Bauck*1590     
Baucke*1599  1654 Pingjum 55


Rinck Bauckes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Rinck Bauckes, geb. circa 1560, ovl. na 1628.

relatie
met

Haye Alles Gerlsma, zn. van Alle Ruierts Gerlsma en Baucke Ulbetsdr., geb. circa 1565, boer, mederechter te Wonseradeel, ovl. voor 02-02-1628 te Zurich.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sicke*1590  1650  60
Bauck*1590     
Baucke*1599  1654 Pingjum 55


Alle Ruierts Gerlsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Alle Ruierts Gerlsma, geb. circa 1536, boer, ovl. voor 1616.

relatie
met

Baucke Ulbetsdr..

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haye*1565  1628 Zurich 63


Baucke Ulbetsdr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Baucke Ulbetsdr..

relatie
met

Alle Ruierts Gerlsma, zn. van Ruyrdt Gerlofsma en onbekende vrouw, geb. circa 1536, boer, ovl. voor 1616.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haye*1565  1628 Zurich 63


Ruyrdt Gerlofsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Ruyrdt Gerlofsma.

relatie
met

onbekende vrouw.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alle*1536  1616  80


Bae Wuetses Rommerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Bae Wuetses Rommerda, geb. circa 1586, boer, ovl. voor 24-11-1643 te Pingjum.

relatie
met

Auck Sybedr., ovl. voor 1620.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Idtie*1590  1650  60


Auck Sybedr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Auck Sybedr., ovl. voor 1620.

relatie
met

Bae Wuetses Rommerda, zn. van Wuetse Pouwels en Fed Baesdr., geb. circa 1586, boer, ovl. voor 24-11-1643 te Pingjum.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Idtie*1590  1650  60


Wuetse Pouwels
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Wuetse Pouwels.

relatie
met

Fed Baesdr..

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bae*1586  1643 Pingjum 57


Fed Baesdr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Fed Baesdr..

relatie
met

Wuetse Pouwels.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bae*1586  1643 Pingjum 57


Lambert Hendrickx
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Lambert Hendrickx, geb. circa 1556.

relatie
met

onbekende vrouw.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Griet