Welkom op de website van Marijke Lambermont
Lucas Tieberi Cleijenburg
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Lucas Tieberi Cleijenburg, ged. NH op 18-03-1664 te Leeuwarden, apotheker, ovl. voor 19-12-1727.

otr. (1) op 10-04-1691 te Leeuwarden, tr. op 26-04-1691 te Leeuwarden
met

Beitske Joannes Couperus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietie~1694 Leeuwarden    
Beitske~1696 Leeuwarden    
Joannes~1696 Leeuwarden    

otr. (2) op 11-02-1698 te Leeuwarden, tr. in 02-1698 te niet te Leeuwarden
met

Trijntje Ypesdr. Schellinga, dr. van Epo (Ipe) Sydses (van) Schellinga en Trijntje Hendriks, ged. NH op 02-01-1676 te Leeuwarden, ovl. na 19-12-1727.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1698 Leeuwarden 1785 Weidum 87
Yppe~1700 Leeuwarden    
Tjebbe~1701 Leeuwarden    
Sixtus~1702 Leeuwarden    


Trijntje Ypesdr. Schellinga
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Trijntje Ypesdr. Schellinga, ged. NH op 02-01-1676 te Leeuwarden, ovl. na 19-12-1727.

otr. op 11-02-1698 te Leeuwarden, tr. in 02-1698 te niet te Leeuwarden
met

Lucas Tieberi Cleijenburg, zn. van Tyebbe Tyebbes en Anttie Luicas, ged. NH op 18-03-1664 te Leeuwarden, apotheker, ovl. voor 19-12-1727, tr. (1) met Beitske Joannes Couperus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1698 Leeuwarden 1785 Weidum 87
Yppe~1700 Leeuwarden    
Tjebbe~1701 Leeuwarden    
Sixtus~1702 Leeuwarden    


Tyebbe Tyebbes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Tyebbe Tyebbes, geb. circa 1635 te Leeuwarden, koopman, meester kokermaker, ovl. voor 27-05-1692 te Leeuwarden.

tr. op 17-03-1661 te Leeuwarden
met

Anttie Luicas, dr. van Lucas Hendrix en Heiltie Pieters, ged. op 28-10-1638 te Leeuwarden, ovl. voor 1692.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luicas~1661 Leeuwarden    
Luicas~1662 Leeuwarden    
Lucas~1664 Leeuwarden 1727  63
Wyltie~1668 Leeuwarden    
Heiltie~1670 Leeuwarden    
Hiltie~1671 Leeuwarden    
Tiebbe~1673 Leeuwarden    
Tiebbe~1674 Leeuwarden    
Johannes~1676 Leeuwarden    
10 Anne~1678 Leeuwarden    


Anttie Luicas
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Anttie Luicas, ged. op 28-10-1638 te Leeuwarden, ovl. voor 1692.

tr. op 17-03-1661 te Leeuwarden
met

Tyebbe Tyebbes, geb. circa 1635 te Leeuwarden, koopman, meester kokermaker, ovl. voor 27-05-1692 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luicas~1661 Leeuwarden    
Luicas~1662 Leeuwarden    
Lucas~1664 Leeuwarden 1727  63
Wyltie~1668 Leeuwarden    
Heiltie~1670 Leeuwarden    
Hiltie~1671 Leeuwarden    
Tiebbe~1673 Leeuwarden    
Tiebbe~1674 Leeuwarden    
Johannes~1676 Leeuwarden    
10 Anne~1678 Leeuwarden    


Epo (Ipe) Sydses (van) Schellinga
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Epo (Ipe) Sydses (van) Schellinga, ged. op 31-05-1650 te Leeuwarden, ijzercramer, meester koeckebacker in 1677 te Leeuwarden, vroedsman in 1681, schepen in 1684 te Leeuwarden, ontvanger der boedelgoederen in 1693 te Leeuwarden.

otr. (1) op 08-01-1671 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 22-01-1671 te Leeuwarden
met

Trijntje Hendriks, dr. van Hendrik Lamberts en Aeltie Roeleffs, ovl. voor 27-01-1677.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltie~1673 Leeuwarden    
Trijntje~1676 Leeuwarden 1727  51

otr. (2) op 27-01-1677 te Leeuwarden, kerk.huw. op 11-02-1677 te Leeuwarden
met

Maycke Annius Wiegersma.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sixtus~1678 Leeuwarden    
Catharina~1679 Leeuwarden    
Annius~1681 Leeuwarden    
Syds~1684 Leeuwarden    
Mayke~1686 Leeuwarden    
Lysbet~1687 Leeuwarden    
Theodory~1691 Leeuwarden    
Theodorus~1693 Leeuwarden    


Trijntje Hendriks
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Trijntje Hendriks, ovl. voor 27-01-1677.

otr. op 08-01-1671 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 22-01-1671 te Leeuwarden
met

Epo (Ipe) Sydses (van) Schellinga, zn. van Sydts Oenes en Maike Ipes, ged. op 31-05-1650 te Leeuwarden, ijzercramer, meester koeckebacker in 1677 te Leeuwarden, vroedsman in 1681, schepen in 1684 te Leeuwarden, ontvanger der boedelgoederen in 1693 te Leeuwarden, tr. (2) met Maycke Annius Wiegersma.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltie~1673 Leeuwarden    
Trijntje~1676 Leeuwarden 1727  51


Sydts Oenes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sydts Oenes, geb. circa 1621, timmermansgezel.

tr. op 13-05-1646 te Leeuwarden
met

Maike Ipes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Epo~1650 Leeuwarden    10 


Maike Ipes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Maike Ipes.

tr. op 13-05-1646 te Leeuwarden
met

Sydts Oenes, geb. circa 1621, timmermansgezel.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Epo~1650 Leeuwarden    10 


Hendrik Lamberts
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Hendrik Lamberts, geb. circa 1624, koekebakker, ovl. voor 10-05-1678.

otr. op 13-10-1638 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 11-11-1638 te Leeuwarden
met

Aeltie Roeleffs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje  1677   


Aeltie Roeleffs
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aeltie Roeleffs.

otr. op 13-10-1638 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 11-11-1638 te Leeuwarden
met

Hendrik Lamberts, zn. van Lambert Jans en Griet Lamberts, geb. circa 1624, koekebakker, ovl. voor 10-05-1678.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje  1677   


Lambert Jans
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Lambert Jans, geb. circa 1580 te Oldenhooff in Humsterland, koekebakker, brouwer, ovl. na 06-05-1635.

otr. op 02-02-1605 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 24-02-1605 te Leeuwarden
met

Griet Lamberts, dr. van Lambert Hendrickx en onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1624  1678  54


Griet Lamberts
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Griet Lamberts.

otr. op 02-02-1605 te Leeuwarden, kerk.huw. (NH) op 24-02-1605 te Leeuwarden
met

Lambert Jans, zn. van Jan NN en onbekende vrouw, geb. circa 1580 te Oldenhooff in Humsterland, koekebakker, brouwer, ovl. na 06-05-1635.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1624  1678  54


Jan NN
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Jan NN.

relatie
met

onbekende vrouw.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambert*1580 Oldenhooff in Humsterland 1635  55


Lucas Hendrix
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Lucas Hendrix, geb. circa 1597, trijpwerker.

tr. op 15-08-1630 te Leeuwarden
met

Heiltie Pieters.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anttie~1638 Leeuwarden 1692  5310 


Heiltie Pieters
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Heiltie Pieters.

tr. op 15-08-1630 te Leeuwarden
met

Lucas Hendrix, geb. circa 1597, trijpwerker.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anttie~1638 Leeuwarden 1692  5310 


Henricus Tjallingii Domna
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Henricus Tjallingii Domna, geb. in 1614 te Leeuwarden, predikant, ovl. op 12-12-1672 te Leeuwarden, begr. te Dronrijp.

otr. (1) op 05-03-1642 te Leeuwarden, kerk.huw. op 20-03-1642 te Leeuwarden
met

Sytske Anles Popta, dr. van Anle Wopckesz. Popta en Syscke Dircks van Fogelsangh, geb. circa 1620.

kerk.huw. (2) op 18-10-1646 te Bolsward
met

Auckien Bauckes Gerlsma, dr. van Baucke Hayes Gerlsma en Idtie Baes Rommerda, geb. in 1627 te verm. Bolsward, ovl. op 16-11-1672 te Leeuwarden, begr. te Dronrijp.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tammerus*1650     
Tjalling~1654 Kollum 1728 Dronrijp 74
Dionysius*1655 Kollum    
Yda~1665 Leeuwarden    
Dyonisius~1669 Leeuwarden    


Auckien Bauckes Gerlsma
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Auckien Bauckes Gerlsma, geb. in 1627 te verm. Bolsward, ovl. op 16-11-1672 te Leeuwarden, begr. te Dronrijp.

kerk.huw. op 18-10-1646 te Bolsward
met

Henricus Tjallingii Domna, zn. van Tjalling Jaspers en Attye Dyesdr. Domna, geb. in 1614 te Leeuwarden, predikant, ovl. op 12-12-1672 te Leeuwarden, begr. te Dronrijp, tr. (1) met Sytske Anles Popta.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tammerus*1650     
Tjalling~1654 Kollum 1728 Dronrijp 74
Dionysius*1655 Kollum    
Yda~1665 Leeuwarden    
Dyonisius~1669 Leeuwarden    


Tjalling Jaspers
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Tjalling Jaspers, geb. circa 1578, bakker, gezworen gemeensman van Leeuwarden, ovl. voor 02-06-1631 te Leeuwarden.


2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinsck*1611     
Jasper*1611  1631  20

tr. (2) op 14-07-1611 te Leeuwarden
met

Attye Dyesdr. Domna, dr. van Dye Hettes Domna en Tyets Sipckedr., geb. circa 1586 te Weidum.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tryntie~1612 Leeuwarden    
Henricus*1614 Leeuwarden 1672 Leeuwarden 58
Dionysis*1615     


Attye Dyesdr. Domna
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Attye Dyesdr. Domna, geb. circa 1586 te Weidum.

tr. op 14-07-1611 te Leeuwarden
met

Tjalling Jaspers, geb. circa 1578, bakker, gezworen gemeensman van Leeuwarden, ovl. voor 02-06-1631 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tryntie~1612 Leeuwarden    
Henricus*1614 Leeuwarden 1672 Leeuwarden 58
Dionysis*1615     


Dye Hettes Domna
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Dye Hettes Domna, geb. circa 1560, boer, ovl. voor 05-02-1626 te Weidum.

relatie
met

Tyets Sipckedr., dr. van Sipcke Taeckes en onbekende vrouw, geb. circa 1560.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Attye*1586 Weidum    
Hette     
Pier     
Sipke     
Dye     
Auck