Welkom op de website van Marijke Lambermont
Martje Uiltjes Eikhout
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Martje Uiltjes Eikhout, geb. op 28-04-1783 te Harlingen, ged. NH op 20-05-1783 te Harlingen.Bronnen:
1.Akte 20, Overlijden
2.Akte 40, Overlijden


Dirk Uiltjes Eikhout
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Dirk Uiltjes Eikhout, geb. op 28-03-1785 te Harlingen, ged. NH op 19-04-1785 te Harlingen.Bronnen:
1.Akte 20, Overlijden
2.Akte 40, Overlijden


Jantje Uiltjes Eikhout
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Jantje Uiltjes Eikhout, geb. op 11-06-1787 te Harlingen, ged. NH op 26-06-1787 te Harlingen.Bronnen:
1.Akte 20, Overlijden
2.Akte 40, Overlijden


Sybren Uiltjes Eikhout
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sybren Uiltjes Eikhout, geb. op 01-06-1789 te Harlingen, ged. NH op 07-07-1789 te Harlingen.Bronnen:
1.Akte 20, Overlijden
2.Akte 40, Overlijden


Evert Hendriks Corff
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Evert Hendriks Corff, ged. NG op 28-08-1659 te Stavoren, landbouwer, luitenant burger compagnie in het Z.O. Espel (quartier) op 28-12-1681, burger luitenant in 1705 te Stavoren, hopman in 1711, wordt colonel op 01-11-1723, diaken in 1696, 1700 en 1704 te Stavoren, ouderling in 1713 te Stavoren, ovl. tussen 02-01-1728 en 03-02-1728.

kerk.huw. (1) (NH) op 21-03-1680 te Stavoren1
met

Lieuck Fockes, dr. van Focke Hylckes (Hilckema) en Simpck Jacobs, ged. NH op 01-01-1655 te Stavoren, ovl. voor 08-10-1699.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1681 Stavoren    
Symck~1683 Stavoren    
Itske~1687 Stavoren †1752 Stavoren 65

kerk.huw. (2) (NH) op 08-10-1699 te Stavoren
met

Aeltie Fransen, geb. te Holwerd.


Bronnen:
1.DTB 685, Kerkelijk huwelijk


Lieuck Fockes
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Lieuck Fockes, ged. NH op 01-01-1655 te Stavoren, ovl. voor 08-10-1699.

kerk.huw. (NH) op 21-03-1680 te Stavoren1
met

Evert Hendriks Corff, zn. van Hendrick Adriaens en Idtz Sipkes, ged. NG op 28-08-1659 te Stavoren, landbouwer, luitenant burger compagnie in het Z.O. Espel (quartier) op 28-12-1681, burger luitenant in 1705 te Stavoren, hopman in 1711, wordt colonel op 01-11-1723, diaken in 1696, 1700 en 1704 te Stavoren, ouderling in 1713 te Stavoren, ovl. tussen 02-01-1728 en 03-02-1728, tr. (2) met Aeltie Fransen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1681 Stavoren    
Symck~1683 Stavoren    
Itske~1687 Stavoren †1752 Stavoren 65Bronnen:
1.DTB 685, Kerkelijk huwelijk


Aafje Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aafje Thomas Wiarda, ged. op 06-03-1707 te Stavoren.


Sjoerd Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sjoerd Thomas Wiarda, ged. op 14-12-1710 te Stavoren, makelaar.


Evert Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Evert Thomas Wiarda, ged. op 25-08-1715 te Stavoren, meester zilversmid (in 1767), ovl. op 13-03-1776.


Antjen Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Antjen Thomas Wiarda, ged. op 12-01-1724 te Stavoren.


Monte Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Monte Thomas Wiarda, ged. op 01-05-1726 te Stavoren, ovl. op 17-10-1803 te Harlingen.


Piebe Thomas Wiarda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Piebe Thomas Wiarda, ged. op 24-10-1728 te Stavoren, secretaris van IJlst, ovl. op 10-01-1776 te IJlst.


Antje Sjoerds Wyaerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Antje Sjoerds Wyaerda, ged. op 04-10-1656 te Stavoren.

kerk.huw. op 23-02-1679 te Stavoren
met

Monte Thomaszn., zn. van Tomes Thijs en Trijntje Heymans, ged. op 04-06-1654 te Stavoren, collecteur te Stavoren, grootschipper op 29-12-1689 te Stavoren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas~1682 Stavoren †1750 Stavoren 67
Sioerdt~1684 Stavoren    
Trijntien~1688 Stavoren    
Trijntie~1690 Stavoren    


Monte Thomaszn.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Monte Thomaszn., ged. op 04-06-1654 te Stavoren, collecteur te Stavoren, grootschipper op 29-12-1689 te Stavoren.

kerk.huw. op 23-02-1679 te Stavoren
met

Antje Sjoerds Wyaerda, dr. van Sjoerd Pybes Wyaerda en Trijntje Barents Croeze, ged. op 04-10-1656 te Stavoren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas~1682 Stavoren †1750 Stavoren 67
Sioerdt~1684 Stavoren    
Trijntien~1688 Stavoren    
Trijntie~1690 Stavoren    


Sjoerd Pybes Wyaerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sjoerd Pybes Wyaerda, geb. in 1612, collecteur te Stavoren, pachter van de bieren, ovl. op 28-01-1659 te Stavoren.

kerk.huw. op 19-09-1641 te Stavoren
met

Trijntje Barents Croeze, dr. van Baernt Baernts Croeze en Trijn Jansdr., geb. circa 1616 te Stavoren, ovl. in 1672 te Stavoren, tr. (2) met Oene Willems Abbema.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baernt     
Piebe~1647 Stavoren †1732 Stavoren 84
Antje~1656 Stavoren    


Trijntje Barents Croeze
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Trijntje Barents Croeze, geb. circa 1616 te Stavoren, ovl. in 1672 te Stavoren.

kerk.huw. (1) op 19-09-1641 te Stavoren
met

Sjoerd Pybes Wyaerda, zn. van Pybe Oenes Wyaerda en Antje Sjoerdsdr., geb. in 1612, collecteur te Stavoren, pachter van de bieren, ovl. op 28-01-1659 te Stavoren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baernt     
Piebe~1647 Stavoren †1732 Stavoren 84
Antje~1656 Stavoren    

kerk.huw. (2) (NG) op 06-07-1660 te IJlst
met

Oene Willems Abbema, geb. circa 1630, brouwer, burger op 30-04-1665 te Sneek.


Pybe Oenes Wyaerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Pybe Oenes Wyaerda, pachter van de bieren, herbergier te Wirdum, pachter 4 speciën over Idaarderadeel, ovl. circa 1635 te Leeuwarden.

relatie
met

Antje Sjoerdsdr..

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerd*1612  †1659 Stavoren 47


Antje Sjoerdsdr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Antje Sjoerdsdr..

relatie
met

Pybe Oenes Wyaerda, zn. van Oene Aedes Wyaerda en Jel Eemesdr., pachter van de bieren, herbergier te Wirdum, pachter 4 speciën over Idaarderadeel, ovl. circa 1635 te Leeuwarden.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerd*1612  †1659 Stavoren 47


Oene Aedes Wyaerda
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Oene Aedes Wyaerda, Veehouder, dorpsrechter te Wirdum op Saeklema-state, ovl. in 1587.

relatie
met

Jel Eemesdr..

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pybe  †1635 Leeuwarden  


Jel Eemesdr.
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Jel Eemesdr..

relatie
met

Oene Aedes Wyaerda, zn. van Aede Doytses Wyaerda en Gees Buwe Broersdr., Veehouder, dorpsrechter te Wirdum op Saeklema-state, ovl. in 1587.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pybe  †1635 Leeuwarden