Welkom op de website van Marijke Lambermont
Aaltje Montes van Slooten
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aaltje Montes van Slooten, geb. op 05-02-1822 te Harlingen, ovl. op 19-11-1864 te Harlingen.

tr. op 09-03-1845 te Harlingen
met

Eppo Pieters Harkema, geb. op 22-11-1811 te Loppersum, bakker, ovl. op 29-04-1897 te Harlingen.


Bronnen:
1.Akte 57, Huwelijk


Eppo Pieters Harkema
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Eppo Pieters Harkema, geb. op 22-11-1811 te Loppersum, bakker, ovl. op 29-04-1897 te Harlingen.

tr. op 09-03-1845 te Harlingen
met

Aaltje Montes van Slooten, dr. van Monte Thomas van Slooten en Stijntje Geerts van der Woude, geb. op 05-02-1822 te Harlingen, ovl. op 19-11-1864 te Harlingen.


Antje Pronk
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Antje Pronk, geb. circa 1817 te Krimpen op de Lek, ovl. op 02-01-1843 te Harlingen1.

tr. op 02-07-1840 te Harlingen4
met

Klaas Jacobs de Vries, zn. van Jacob Klaases de Vries en Trijntje Uiltjes Eikhout, geb. op 23-10-1814 te Harlingen5, schippersknecht in 1840, beurtschipper tussen 1844 en 1854, schipper raderstoomschip Friesland - Friesche Stoomboot Reederij in 1856, scheepskapitein tussen 1857 en 1859, schipper stoomschip Flevo - Friesche Stoomboot Reederij in 1857, ovl. op 17-11-1900 te Harlingen6, tr. (2) met Sypkje (Siepkje) Montes van Slooten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1840 Harlingen †1841 Harlingen 0
Trijntje*1842 Harlingen    Bronnen:
1.Akte 1, Overlijden
2.Doopboek 9, pag. 198, Doop
3.Doopboek 9, pag. 298, Doop
4.Akte 45, Huwelijk
5.BS Geboorte register, Tresoar, Harlingen (24-10-1814)
6.Akte 183, Overlijden
7.Akte 79/S3, Huwelijk


Sypkje Abes (ook gen. Wijma)
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Sypkje Abes (ook gen. Wijma), geb. in 01-1768 te Almenum, ged. NH op 14-02-1768 te Harlingen, regentes weeshuis 1819-1824, ovl. op 04-07-1850 te Harlingen1.

otr. op 29-09-1786 te Harlingen, kerk.huw. op 08-10-1786 te Harlingen
met

Thomas Janes van Slooten, zn. van Jane Janes van Slooten en Lieuwkje Thomas Wiarda, geb. op 27-04-1761 te Harlingen, ged. NH op 11-05-1761 te Harlingen, koopman, eigenaar kalkbranderij, eigenaar mouterij, adelborst 1777-1784, burgerbevelhebber in 1794 te Harlingen, burgervaandrig in 1791 te Harlingen, ovl. op 19-02-1832 te Harlingen5.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jane*1787 Harlingen †1788 Harlingen 1
Lieuwkje*1788 Harlingen †1875 Harlingen 87
Jane*1790 Harlingen †1817  27
Abe*1792 Harlingen †1864 Harlingen 72
Jan*1794 Harlingen †1851  56
Monte*1796 Harlingen †1849 Harlingen 5311 
Maaijke*1798 Harlingen †1885 Driebergen 87
Hylke*1801 Harlingen †1836 Paramaribo 34
Tjeerdtje*1804 Harlingen †1883 Amsterdam 78
10 Martinus*1806 Harlingen †1903 Harlingen 96Bronnen:
1.Akte 29, Overlijden
2.DTB 326, Doop
3.DTB 308, Ondertrouw
4.DTB 334, Kerkelijk huwelijk
5.Akte 11, Overlijden


Abe Thomas van Slooten
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Abe Thomas van Slooten, geb. op 22-03-1792 te Harlingen, ged. NH op 24-04-1792 te Harlingen, beurtschipper van Harlingen op Zwolle, schuitschipper, winkelier en koopman, ovl. op 04-05-1864 te Harlingen1.

tr. op 16-03-1815 te Harlingen4
met

Rinske Gooikes Overberg, dr. van Gooike Bokkes Overberg en Marijke van der Form, geb. op 23-09-1794 te Harlingen, ged. op 24-07-1818 te Harlingen, ovl. op 18-04-1884 te Harlingen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gooike*1820 Harlingen †1894 Harlingen 74Bronnen:
1.Akte 153, Overlijden
2.Akte 11, Overlijden
3.Akte 29, Overlijden
4.Akte 13, Huwelijk


Geert Roelofs van der Woude
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Geert Roelofs van der Woude, ged. op 07-12-1766 te Oostermeer, geboren op de Snakkerbuorren Oostermeer, schipper, winkelier, ovl. op 08-01-1849 te Harlingen1.

kerk.huw. (1) op 10-06-1794
met

Aaltje Hendriks Hoppinga, dr. van Hindrik Wybrens en Vroukjen Wybes, geb. circa 20-05-1768 te Lippenhuizen, ged. op 10-06-1768 te Lippenhuizen, ovl. op 18-11-1799 te Harlingen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntje*1794 Harlingen †1796  2
Froukje*1795 Harlingen †1849 Harlingen 53
Stijntje~1796 Harlingen †1798 Harlingen 1
Stijntje*1798 Harlingen †1873 Harlingen 7411 

otr. (2) op 16-05-1800 te Leeuwarden, kerk.huw. op 08-06-1800 te Harlingen
met

Antje Hendriks Hoppinga, dr. van Hindrik Wybrens en Vroukjen Wybes, geb. op 18-05-1760 te Lippenhuizen, ged. op 20-06-1760 te Lippenhuizen, ovl. op 04-05-1818 te Harlingen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1802 Harlingen    
Hendrik*1805 Harlingen    

tr. (3) op 11-08-1818 te Harlingen
met

Hebbeltje de Groot, dr. van Simon Hendriks en Trijntje Ypes, geb. op 20-12-1768 te Harlingen, ovl. op 05-03-1839 te Harlingen.


Bronnen:
1.Akte 4, Overlijden
2.DTB 630, Kerkelijk huwelijk


Aaltje Hendriks Hoppinga
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Aaltje Hendriks Hoppinga, geb. circa 20-05-1768 te Lippenhuizen, ged. op 10-06-1768 te Lippenhuizen, ovl. op 18-11-1799 te Harlingen.

kerk.huw. op 10-06-1794
met

Geert Roelofs van der Woude, zn. van Roelof (Roel) Wobbes (van der Woude) en Stijntje Geerts, ged. op 07-12-1766 te Oostermeer, geboren op de Snakkerbuorren Oostermeer, schipper, winkelier, ovl. op 08-01-1849 te Harlingen1, tr. (2) met Antje Hendriks Hoppinga, tr. (3) met Hebbeltje de Groot.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntje*1794 Harlingen †1796  2
Froukje*1795 Harlingen †1849 Harlingen 53
Stijntje~1796 Harlingen †1798 Harlingen 1
Stijntje*1798 Harlingen †1873 Harlingen 7411 Bronnen:
1.Akte 4, Overlijden


Tiberius Tjallingius Winkler
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Tiberius Tjallingius Winkler, geb. op 23-04-1736 te Weidum, ged. op 29-04-1736 te Weidum, meester bakker, ovl. op 13-02-1813 te Leeuwarden.

kerk.huw. (1) op 30-09-1759 te Bozum
met

Lipkjen Luitjens Kleiterp, geb. circa 1737, ovl. op 12-05-1778 te Bozum.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dionisius*1760 Bozum †1818 Jorwerd 57
Tiberius*1761 Bozum †1825 Leeuwarden 64
Rinske~1762 Bozum †1763 Bozum 0
Luitjen~1763 Bozum †1842 Hijlaard 78
Anna~1767 Bozum    
Rinske*1769 Bozum    
Johannes*1772 Bozum    
Gerlof*1777 Bozum †1835 Jorwerd 57

kerk.huw. (2) op 15-08-1784 te Bozum1
met

Pietertje Saekles, dr. van Saekle Jans en Willemke Wybbes, geb. op 04-06-1756 te Jorwerd, ged. NH op 13-06-1756 te Jorwerd2, ovl. op 15-04-1825 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lipkjen*1785 Bozum †1850 Amsterdam 65
Willemke*1786 Bozum    
Saekle*1789 Bozum †1812 Antwerpen [Belgi๋] 22
Johannes*1791 Nijland †1863 Steenwijkerwold 71Bronnen:
1.DTB 65, Kerkelijk huwelijk
2.DTB 74, Tresoar, Jorwerd (13-06-1756)


Pietertje Saekles
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Pietertje Saekles, geb. op 04-06-1756 te Jorwerd, ged. NH op 13-06-1756 te Jorwerd1, ovl. op 15-04-1825 te Leeuwarden.

kerk.huw. op 15-08-1784 te Bozum3
met

Tiberius Tjallingius Winkler, zn. van Dionysius Augustinus Winkler en Anna Lucasdr. Cleyenburg, geb. op 23-04-1736 te Weidum, ged. op 29-04-1736 te Weidum, meester bakker, ovl. op 13-02-1813 te Leeuwarden, tr. (1) met Lipkjen Luitjens Kleiterp.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lipkjen*1785 Bozum †1850 Amsterdam 65
Willemke*1786 Bozum    
Saekle*1789 Bozum †1812 Antwerpen [Belgi๋] 22
Johannes*1791 Nijland †1863 Steenwijkerwold 71Bronnen:
1.DTB 74, Tresoar, Jorwerd (13-06-1756)
2.DTB 75, Kerkelijk huwelijk
3.DTB 65, Kerkelijk huwelijk


Elske Wytzes van der Werf
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Elske Wytzes van der Werf, ged. NH op 21-09-1766 te Tjalleberd, schoenmaker, ovl. op 15-02-1845 te Heerenveen1.

kerk.huw. op 16-05-1790 te Heerenveen6
met

Douwe Hendriks Koel, zn. van Hendrik Koel en Stijntje Douwes Schaap, ged. NH op 12-08-1764 te Heerenveen7, schoenmaker, ovl. op 18-02-1835 te Heerenveen8.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntje*1791 Heerenveen †1830 Weststellingwerf 39
Engeltje*1792 Heerenveen †1845 Weststellingwerf 52
Hendrikjen*1794 Heerenveen †1816 Heerenveen 21
Fokjen*1796 Heerenveen †1871 Steenwijkerwold 74
Wytske*1799 Heerenveen †1845 Leiden 46
Trijntje*1803 Heerenveen    
Wijtse*1805 Heerenveen †1835 Heerenveen 30
Hendrik*1807 Heerenveen    
Antje*1809 Heerenveen †1845 Steenwijk 36Bronnen:
1.Akte 22, Overlijden
2.DTB 440, Doop
3.Akte 46, Overlijden
4.DTB 425, Kerkelijk huwelijk
5.Akte 18, Overlijden
6.DTB 599, Kerkelijk huwelijk
7.DTB 595, Doop
8.Akte 14, Overlijden

Johannes Hendriks Braam
 
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Johannes Hendriks Braam, ged. op 14-01-1748 te IJsbrechtum, schooldienaar, schoolmeester, organist, ovl. op 10-07-1808 te Workum.

otr. op 04-11-1774 te Huizum1, kerk.huw. op 20-11-1774 te Leeuwarden2
met

Pietertje Everts Veurmans, dr. van Evert Veurman en Teetske (Taatske) Dirks Nauta, ged. NH op 25-01-1750 te Heerenveen3, ovl. op 17-01-1825 te Bolsward4, tr. (2) met Willem Rocholl.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Froukje*1777 Huizum †1814 Bolsward 37
Evert*1779 Huizum †1829 Workum 49
Teetske*1785 Workum †1826 Bolsward 40Bronnen:
1.DTB 997, Ondertrouw
2.DTB 997, pag. 55, Kerkelijk huwelijk
3.DTB 595, Doop
4.Akte 4, Overlijden
5.DTB 133, Ondertrouw
6.DTB 862, Kerkelijk huwelijk

Pietertje Everts Veurmans
 
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Pietertje Everts Veurmans, ged. NH op 25-01-1750 te Heerenveen1, ovl. op 17-01-1825 te Bolsward2.

otr. (1) op 04-11-1774 te Huizum4, kerk.huw. op 20-11-1774 te Leeuwarden5
met

Johannes Hendriks Braam, zn. van Hendrik Alberts Braam en Froukjen Lamberts Veltkamp, ged. op 14-01-1748 te IJsbrechtum, schooldienaar, schoolmeester, organist, ovl. op 10-07-1808 te Workum.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Froukje*1777 Huizum †1814 Bolsward 37
Evert*1779 Huizum †1829 Workum 49
Teetske*1785 Workum †1826 Bolsward 40

otr. (2) op 01-12-1809 te Bolsward6, kerk.huw. op 20-12-1809 te Workum7
met

Willem Rocholl, ovl. voor 17-01-1825.


Bronnen:
1.DTB 595, Doop
2.Akte 4, Overlijden
3.DTB 599, Kerkelijk huwelijk
4.DTB 997, Ondertrouw
5.DTB 997, pag. 55, Kerkelijk huwelijk
6.DTB 133, Ondertrouw
7.DTB 862, Kerkelijk huwelijk

Marijke Willems Brandenburg
 
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Marijke Willems Brandenburg, ged. NH op 28-09-1760 te Sneek, naaister in 1822 te Workum, ovl. op 25-05-1822 te Workum1.

kerk.huw. op 13-04-1783 te Workum2
met

Roelof Douwes Nagtegaal, zn. van Douwe Daniels en Sybrig Fokkes Hofman, ged. op 20-01-1761 te Workum, meester scheepstimmerman, ovl. op 28-03-1810 te Workum.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Douwe*1784 Workum    
Willem*1786 Workum †1849 Workum 62
Jetske*1788 Workum †1838 Workum 49
Siebrig*1794 Workum †1836 Workum 41Bronnen:
1.Akte 31, Overlijden
2.DTB 862, Kerkelijk huwelijk


Willem Roelofs Nagtegaal
in
Kwartierstaat van Gesina Braam

Willem Roelofs Nagtegaal, geb. op 21-04-1786 te Workum, ged. NH op 23-04-1786 te Workum1, stadsdienaar in 1822 te Workum, dienaar der politie tussen 1823 en 1836 te Workum, bierdrager in 1823 te Workum, ovl. op 13-01-1849 te Workum2.

  • Vader:
    Roelof Douwes Nagtegaal, zn. van Douwe Daniels en Sybrig Fokkes Hofman, ged. op 20-01-1761 te Workum, meester scheepstimmerman, ovl. op 28-03-1810 te Workum, kerk.huw. op 13-04-1783 te Workum3.
 
  • Moeder:
    Marijke Willems Brandenburg, dr. van Willem Pyters Brandenburg en Jetske Symens, ged. NH op 28-09-1760 te Sneek, naaister in 1822 te Workum, ovl. op 25-05-1822 te Workum4.
 

tr.
met

Hendrikje Synes.


Bronnen:
1.DTB 857, Doop
2.Akte 5, Overlijden
3.DTB 862, Kerkelijk huwelijk
4.Akte 31, Overlijden


Gerrit Jan Bolderman
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Gerrit Jan Bolderman, geb. circa 05-02-1784 te Lochem, winkelier te Deventer, koetsier te Deventer.

tr. op 03-02-1817 te Deventer
met

Gerritdina (Gerdina) Bellink, dr. van Hendrik Bellink en Mechtelt Garsen (Gerrits), geb. op 04-02-1781 te Warnsveld, ged. H op 11-02-1781 te Warnsveld1, Naaister, winkelierster in hoeden, ovl. op 13-08-1851 te Deventer2, tr. (1) met Egbert Harmsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1817 Deventer    
Willem*1820 Deventer †1825  4
Willemina*1822 Deventer    
Willem*1825 Deventer    Bronnen:
1.RBS 1694, Doop
2.Akte 237, Overlijden
3.DTB 240, pag. 92, Doop
4.Ongenummerd, Overlijden


Reijnier Luesink (Leusink)
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Reijnier Luesink (Leusink), ged. op 24-08-1780 te Deventer, chirurgijn, ovl. op 05-10-1813 te Brummen1.

tr. op 26-05-1805 te Deventer
met

Berendina Goorhuis, dr. van Lambertus Goorhuis en Antonia Mulders (ook gen. Jansen of Jans), ged. op 15-10-1780 te Deventer, ovl. op 22-07-1820 te Deventer4, relatie (2) met Hendrik Willink.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoni~1806 Deventer †1807 Deventer 1
Johanna~1807 Deventer    
Antonia~1808 Deventer †1808 Deventer 0
Antonia~1809 Deventer †1882 Deventer 72
Berend*1811 Brummen †1813 Brummen 2
Lambertus*1812 Brummen †1814 Brummen 1Bronnen:
1.No. 36, fol. 11, Overlijden
2.Akte 40, Overlijden
3.DTB 195, blz. 104, Bergkerk (Herv.), Begraven
4.Akte 190, Overlijden


Berendina Goorhuis
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Berendina Goorhuis, ged. op 15-10-1780 te Deventer, ovl. op 22-07-1820 te Deventer1.

tr. (1) op 26-05-1805 te Deventer
met

Reijnier Luesink (Leusink), zn. van Frederik Leusink en Johanna Elisabeth Bosman (Boschman), ged. op 24-08-1780 te Deventer, chirurgijn, ovl. op 05-10-1813 te Brummen4.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoni~1806 Deventer †1807 Deventer 1
Johanna~1807 Deventer    
Antonia~1808 Deventer †1808 Deventer 0
Antonia~1809 Deventer †1882 Deventer 72
Berend*1811 Brummen †1813 Brummen 2
Lambertus*1812 Brummen †1814 Brummen 1

relatie (2)
met

Hendrik Willink.


Bronnen:
1.Akte 190, Overlijden
2.DTB 198, blz. 88, Bergkerk (Herv.), Begraven
3.DTB 198, blz. 89, Bergkerk (Herv.), Begraven
4.No. 36, fol. 11, Overlijden


Hendrik Willink
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Hendrik Willink.

relatie
met

Berendina Goorhuis, dr. van Lambertus Goorhuis en Antonia Mulders (ook gen. Jansen of Jans), ged. op 15-10-1780 te Deventer, ovl. op 22-07-1820 te Deventer1, tr. (1) met Reijnier Luesink (Leusink).


Bronnen:
1.Akte 190, Overlijden
2.No. 36, fol. 11, Overlijden


Frederik Leusink
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Frederik Leusink, geb. te Bathmen, woont in de Engestraat in Deventer in 1785, ovl. tussen 19-12-1798 en 1802.

otr. (1) op 07-04-1764 te Deventer, tr. op 15-04-1764 te Deventer
met

Johanna Elisabeth Bosman (Boschman), dr. van Adolf Bosman en Megtelt Roeterink, ged. NG op 27-09-1740 te Deventer, begr. op 17-12-1784 te Deventer1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adolf~1767 Deventer    
Jan~1769 Deventer    
Reinier~1772 Deventer 1772 Deventer 0
Garrit~1774 Deventer    
Hendrika~1777 Deventer    
Reijnier~1780 Deventer †1813 Brummen 33

otr. (2) op 16-04-1785 te Deventer, tr. op 08-05-1785 te Deventer
met

Janna Janssen, geb. circa 1748, ovl. op 31-01-1814 te Deventer2.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1786 Deventer    
Johanna~1788 Deventer    
Maria~1789 Deventer    
Jan~1789 Deventer    Bronnen:
1.DTB 195, blz. 104, Bergkerk (Herv.), Begraven
2.Akte 40, Overlijden


Johanna Elisabeth Bosman (Boschman)
in
Kwartierstaat van Johan Herman Harmsen

Johanna Elisabeth Bosman (Boschman), ged. NG op 27-09-1740 te Deventer, begr. op 17-12-1784 te Deventer1.

otr. op 07-04-1764 te Deventer, tr. op 15-04-1764 te Deventer
met

Frederik Leusink, geb. te Bathmen, woont in de Engestraat in Deventer in 1785, ovl. tussen 19-12-1798 en 1802, tr. (2) met Janna Janssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adolf~1767 Deventer    
Jan~1769 Deventer    
Reinier~1772 Deventer 1772 Deventer 0
Garrit~1774 Deventer    
Hendrika~1777 Deventer    
Reijnier~1780 Deventer †1813 Brummen 33Bronnen:
1.DTB 195, blz. 104, Bergkerk (Herv.), Begraven
2.DTB 7, pag. 345, Stadsarchief Deventer, Deventer, 1693
3.DTB 190, pag. 28, Stadsarchief Deventer, Bergkerk, Deventer, 1742
4.DTB 194, blz. 68, Bergkerk (Herv.), Begraven
5.Akte 40, Overlijden