Bronnen Bronnen
Bronnen

GDW-D-414

RBS 967, pag. 16 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Maasje Ruvekamp (*1781-) als kind

GDW-D-415

RBS 967, pag. 17 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Jannetje Ruvekamp (*1783-) als kind

GDW-D-416

DTB 1586, pag. 75 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Gerrit Willemsen (*1772-) als kind

GDW-D-417

DTB 1586, pag. 84 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Neuleken Willemsen (*1774-) als kind

GDW-D-418

DTB 1586, pag. 89 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Jacob Willemsen Bensink (*1776-1855) als kind

GDW-D-419

DTB 1586, pag. 100 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Willem Willemsen (*1778-) als kind

GDW-D-420

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Hoyte Tjepkes (~1727-) als kind

GDW-D-421

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Rints Tjepkes (~1729-) als kind

GDW-D-422

DTB 440 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Hoyte Tjepkes (~1733-) als kind

GDW-D-423

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Tjepke Hoytes (~1699-) als kind

GDW-D-424

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Antje Wytses (~1698-) als kind

GDW-D-425

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Hoyte Pyters (~1658-) als kind

GDW-D-426

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Jeltie Teerdts (~1662-) als kind

GDW-D-427

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Sybrich Hoytes (~1688-) als kind

GDW-D-428

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Jacob Hoytes (~1690-) als kind

GDW-D-429

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Pytter Hoytes (~1691-) als kind

GDW-D-430

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Meyntie Hoytes (~1696-) als kind

GDW-D-431

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Sipke Hoytes (~1700-) als kind

GDW-D-432

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
Haentie Hoytes (~1702-) als kind

GDW-D-433

DTB 439 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Doop
hierin
naam onbekend Pieters (~1649-) als kind