Bronnen Bronnen
Bronnen

GDW-K-86

DTB 520 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Pybe Pieters Zjollema en Fockje Jans Faber als echtpaar

GDW-O-34

DTB 307 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Hylcke Abes en Jantje Reyners als echtpaar

GDW-K-87

DTB 333 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Hylcke Abes en Jantje Reyners als echtpaar

GDW-K-88

DTB 114 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Reyner Bauckes en Mettie Heynes als echtpaar

GDW-K-89

DTB 114 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Reyner Bauckes en Grietie Pytters als echtpaar

GDW-K-90

Huw. boek 91, pag. 275 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Andries Willemsz van Deyl en Fijchen Wolpherts als echtpaar

GDW-K-91

akte DTB 7 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Rutger Huygen (Blomvliet) en Janneken Foppen als echtpaar

GDW-O-35

DTB 860 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Fokke Gerkes Hofman en Ymkjen Durks als echtpaar

GDW-K-92

DTB 860 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Fokke Gerkes Hofman en Ymkjen Durks als echtpaar

GDW-O-36

DTB 838 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Fokke Gerkes en Its Heerckes als echtpaar

GDW-O-37

akte ng (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Hendrik Kraak en Jacoba de Koning als echtpaar

GDW-K-93

Huw.boek 105, pag. 288 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Hendrik Kraak en Jacoba de Koning als echtpaar

GDW-O-38

DTB 538 Wierden (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Berent Cock en Grietien Broese als echtpaar

GDW-K-94

DTB 538 Wierden (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Berent Cock en Grietien Broese als echtpaar

GDW-K-95

RBS 967.3, pag. 22 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Hendrik Kraak en Reijntje Janse als echtpaar

GDW-K-96

Huw.boek 100, pag. 719 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Dirk Cornelisse Spijker en Maria van Bemmel als echtpaar

GDW-T-22

inv.nr. 86, pag. 484 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Huwelijk
hierin
Johannes (Jan) Craeck en Theodora (Dorothea) Vergang als echtpaar

GDW-O-39

RBS 967.3 pag. 20 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Ondertrouw
hierin
Geurt Jansen Ruvekamp en Grietje Jans(en) van den Brink als echtpaar

GDW-K-97

DTB 75 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Saekle Jans en Willemke Wybbes als echtpaar

GDW-K-98

DTB 441 (Algemene akte)
Bron onderwerp: Kerkelijk huwelijk
hierin
Tjepke Hoytes en Antje Wytses als echtpaar