De familienaam Lambermont

De eerste vermelding van de naam Lambermont is Lambretmunt en dateert van circa 1131. Dit betekent Landaberhti montem of mont de Landaberht, dat wil zeggen 'berg van Lambert' [Topon. Wb. Gysseling].

De familienaam Lambermont is een toponiem afkomstig uit het Waalse deel van België. Niet alleen bij Verviers ligt een plaatsje Lambermont, maar ook bij de Franse grens ten oosten van Sedan. Op de kaartfragmenten zijn deze dorpjes met een pijl aangegeven.

Kaartjeb1.jpg (101443 bytes)

 

Kaartjea4.jpg (57105 bytes)

De bekendste Lambermont was de Belgische minister van staat en gevolmachtigde op internationale conferenties August baron (de) Lambermont (1819-1905). In 1863 werd August in de adelstand verheven. Hij was de rechterhand van koning Leopold II bij diens verwerving van de Kongo-Vrijstaat.

lambstr3.jpg (65125 bytes)lamwap1.jpg (21598 bytes)


Reeds aan het eind van de 16e eeuw en een groot deel van de 17e eeuw speelde een familie Lambermont een belangrijke rol in Givonne, ten noord-oosten van Sedan.
Deze familie kwam echter uit Luik, en Henri de Lambermont nam in 1603 de smidse van de Goffin's over.
In 1578 was Henri de Lambermont passementswever te Givonne. Of dit een en dezelfde persoon is, is (mij) niet bekend.

In 1642 is Daniel de Lambermont de meestersmid die een rol van betekenis speelde in Sedan en Givonne.
Abraham de Lambermont verkocht in 1658 zijn werkplaatsen te Givonne en Daigny, daar vlakbij. Hij ontving van Samuel Sacrelaire de, voor die tijd, aanzienlijke som van 5800 pond, waaruit het belang van de vestigingen blijkt.

In 1689 trouwde in de Waalse kerk te Amsterdam Godefroi Lambermont, geboren te Sedan en aldaar in de Eglise Reformé in 1663 gedoopt, kleermaker van beroep, met Anne Breton. Hij is de zoon van David Lambermont, lakenscheerder, en kleinzoon van Samuel Lambermont, koopman, beiden afkomstig uit Sedan.
Zijn kleindochter Suzanne, dochter van Abraham Lambermont en gebroen in 1729, trouwt in Amsterdam in 1752 met Charles Guyot, medisch doktor te Bleigny.

Hun zoon prof. ds. Henri Daniel Guyot, Waals predikant en professor honoris causa van de universiteit te Groningen, is de oprichter van het doofstommen instituut aldaar.

Suzanne Lambermont huwde, voor de tweede maal, in 1763 te Maastricht met Etienne du Puy, markies de Montbrun-St. Andre, een vooraanstaand lid van de Waalse kerk aldaar.

Reeds veel eerder bestaan er banden tussen de families Lambermont en Guyot. Zo komt de naam Lambermont verschillende malen voor bij de doop van kinderen van Charles Guyot en Marie Remeaux.

1696 Metz Marguerith Barthlemie weduwe van Abraham Lambermont, advocaat te Sedan, tante van het kind.
1699 Maastricht Abel Lambermont Predikant te Olne.
1700 Dalhem Louise Lambermont.
1704 Dalhem Magdeleine Lambermont.

1739 Amsterdam Charles Guyot, zoon van Charles G. en Marie des R. en oom van de eerst genoemde Charles trouwt met Marie Anne Lambermont.

Verder kan nog vermeld worden:
1693 Visé Jeacques Joseph Lambermont trouwt Marie Agnes Piron.
1729 Visé Antoine Joseph De Lambermont trouwt Isabelle Gohir.
1745 Visé doop Felix Dieudonné zoon bovengenoemden. 

1724 Elsloo Testament verleden voor notaris H. Lambermont.
1732 Idem.
1759 Leerhafe, nabij Wilhelmshaven, overleden Carolina Catherina von Lambermont, geboren te Berlijn.

Omstreeks 1800 vestigde zich te Roermond Lambert Joseph Lambermont, geb. Seraing (nabij Luik) 1756. Hij was brouwer en trouwde in 1780 Maria Anna Jansen.
Hun zoon Henri Joseph Lambermont, geb. Seraing 1766, brouwer en societeitshouder, trouwt 1823 Alexia Hendrina (baronesse) de Holthausen de Horst. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waarvan alleen Theodorus Lambertus Lambermont, eveneens brouwer, trouwt. Dit huwelijk blijft echter kinderloos, waarmee deze tak is uitgestorven.

Of van deze stukjes uit de legpuzzel ooit een geheel is te maken is de vraag. Een bepaalde richting lijkt logisch.
Wel is al duidelijk dat in de 17e en 18e eeuw Katholieke en Waalse takken zijn ontstaan.
De Roermondse tak en die uit Elsloo zijn Katholiek; de Amsterdamse tak Waals en moet tot de Hugenoten worden gerekend.