Familiewapen Lambermont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving
In goud een uitgeschulpt kruis van zilver, vergezeld van: in kwartier 1 een zwarte dubbelkoppige adelaar; in de kwartieren 2 en 3 vijf aaneengesloten rode spitsruiten, de randen rakende; in kwartier 4 drie rode leeuwen. Helmteken: de adelaar van het schild. Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.
Dit wapen werd gevoerd door mijn voorvader Bartholomeus Labeen de Lambermont, geb. ca. 1625, maasschipper, ingeschreven in het burgerboek op 03-06-1661 te Venlo, schipbesiender in 1661 te Venlo, visitateur des droits de sa Majesté in 1674 te Navagne [België], ambtenaar in 1697 te Visé [België], begr. op 03-12-1697 te Visé [België]

Hoe het wapen werd gevonden
In 2007 kwam ik via mijn website in contact met Claudine Risack-Mottet. Wij wisselden gegevens uit over de familie Risack, die evenals de familie Labeen de Lambermont een familie van maasschippers was. Een aantal maanden later mailde ze mij dat ze na veel zoeken in het Rijksarchief te Luik een tekening had gevonden van de familiewapens van Antoine Risack en zijn echtgenote Marguérite Lambeine dit Lambertmont. Dit echtpaar trouwde op 22-02-1670 te Visé [België]. Marguérite werd gedoopt op 22-06-1651 te Maastricht als dochter van mijn oudst bekende voorvader Bartholomeus Labeen de Lambermont en Catharina Houbin. Zie ook: Genealogie van Bartholomeus Labeen de Lambermont.
De kleuren zijn in de tekening niet aangegeven, maar zijn af te leiden uit de beschrijving van het wapen Labeen dit Lambertmont in een van de wapenboeken van het archief.