Geraadpleegde literatuur

Naast de registers van de burgerlijke stand en de DTB-boeken heb ik de volgende bronnen geraadpleegd:

Deze homepage kwam tevens tot stand door medewerking van: F. van Andel,  mw. E.C.E. Blauw, H. den Braber, P. Cramwinckel, W. Enterman, A.J. Hovenkamp, C. van Kleef, F.H. Koorevaar, E.A.N. Kon, mw. J. Lambermon-Penning, P. van der Lee, P.G.M. van Mens, F.J. Nijland, F. Scheepens, J.W. Schoonderwoerd, P. Servais, A.C. Spee, G.J. van der Veer, A.Veldhuis, J. Verkroost, M.G. Vos, mw. M. de Vries, mw. M. Vulsma-Kappers, J. Wiersma, die bereid waren hun gegevens met mij te delen.